Kulak ameliyatları Türkiye’de çok az hekim tarafında yapılmaktadır. Mikro cerrahi, bir yöntem olduğunda herkesin bu olanakları bulma şansı yok.