Yaptığımız cerrahiler, sadece diploma ile yapılan bir şey değildir. İyi resim yapmasını bilmeyen bir kişinin veya sanat ruhu olmayan bir kişinin güzel bir ameliyat çıkarması sadece tesadüftür.

Nasıl ki gazetecilerin dediği gibi, ‘Ben annemden gazeteci olarak doğdum’, cerrahlıkta genetiğinden ve küçüklüğünden gelen yetilerin en son biçimlenmesidir.

İyi bir ruha sahip olmayan bir birey ister politikada, ister ticarette, ister tanrı mesleği olarak gördüğümüz hekimlikte başarılı olması olası değildir. Kirlenen bir toplumun temiz ruhlarını yaratmak için herkeste yan yana olmalıyız.Bunun için hiç kimsenin ırkına, inancına, rengine bakmaksızın sadece insan olmak. Bu bizim düsturumuzdur.